Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

June 6, 2016

860997.JPG

***เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดยมีนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงานนายสิงโต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนในการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ ผู้เข้าประชุมได้แก่ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลสารสนเทศ ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จำนวน 217 โรงเรียน จำนวน 217 คน โดยมีวัตถุประสงค์การประชุม คือ1. ให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา2. ให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และลงมือปฏิบัติจริงในการใช้โปรแกรมที่ใช้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากคณะดำเนินงานทุกฝ่าย และ การจัดการประชุมเชิงและผู้เข้าร่วมประชุมจาก โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ทุกโรงเรียน ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชมภาพภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

03 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: