Home > ข่าวการศึกษา > พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ประธานเปิดกิจกรรมครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติ ณ อุบลราชธานี

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ประธานเปิดกิจกรรมครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติ ณ อุบลราชธานี

June 11, 2016

863791.jpeg

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติป็นประธาน การจัดกิจกรรมครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสนี้ นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙(อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) นำบุคลากรและโรงเรียนในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมขยายผลการจัดการศึกษาทางไกล “ครูตู้สัญจร (สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม)เฉลิมพระเกียรติ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ ๗๐ ปี ๒๕๕๙ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี@@ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้โรงเรียนนารีนุกูล ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบ Two Way และเป็นโรงเรียนต้นทาง ทำหน้าที่ถ่ายทอดสดการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนปลายทาง ได้แก่ โรงเรียนปทุมพิทยาคม โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา และโรงเรียนหนองขอนวิทยา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบ Two Way ช่วยลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครูในบางรายวิชา โดยโรงเรียนปลายทางสามารถจัดการเรียนการสอนไปพร้อมกับโรงเรียนต้นทางที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เลย @@โรงเรียนนารีนุกูลได้จัดการเรียนการสอนแบบ Two Way ๓ รายวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาจีน ..@@ เครดิตภาพ/ข่าว โดย เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนนารีนุกูล (ครูพัทธดนธ์/ทีมงาน)..บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ / รายงานข่าว

11 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: