Home > ข่าวการศึกษา > สพป.อุดรธานี เขต ๒ ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๙

สพป.อุดรธานี เขต ๒ ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๙

June 11, 2016

863504.JPG

นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ มีระเบียบวินัยในสังคม กิจกรรม การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบ วินัย มีความเข้มแข็ง อดทน มีความสามัคคี เสียสละ อันเป็นคุณธรรมที่ลูกเสือจะต้องปฏิบัติตามอุดมการณ์ของลูกเสือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนในสังกัด จำนวน 24 เครือข่าย เครือข่ายละ 36 คน รวม 864 คน โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ลูกเสือ เนตรนารี ทุกประเภท ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จะได้รับแบดจ์ลูกเสือเกียรติยศเป็นรางวัล และเข้าแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป

10 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: