Home > ข่าวการศึกษา > สพป.น่าน เขต ๒ คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี ๒๕๕๙

สพป.น่าน เขต ๒ คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี ๒๕๕๙

June 14, 2016

864404.jpg

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2559 ณ ห้องเสี้ยวดอกขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยมีนายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธาน

ในการพิจารณาคัดเลือก ในการคัดเลือกครั้งนี้ มีโรงเรียนสมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 5 โรงเรียน แยกตามขนาดโรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง และโรงเรียนบ้านปางแก โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ และโรงเรียนบ้านหนองผุก

ผลการคัดเลือก โรงเรียนคัดขนาดกลาง โรงเรียนบ้านห้วยฟอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านปางแก ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ส่วนโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านหนองผุก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง และโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

13 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: