Home > ข่าวการศึกษา > สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ส่งมอบเอกสารของสถานศึกษาเอกชนอาชีวศึกษา

สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ส่งมอบเอกสารของสถานศึกษาเอกชนอาชีวศึกษา

June 18, 2016

866359.JPG

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดพิธีส่งมอบ กิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ในโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ให้แก่ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2559 เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก และ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก โดยมีดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ดร.จีรพงษ์ หอมสุวรรณ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงนามในหนังสือส่งมอบ ท่ามกลางผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1/ผู้อำนวยการกลุ่ม ที่ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

17 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: