Home > ข่าวการศึกษา > ข่าว สพป. ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

ข่าว สพป. ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

June 23, 2016

มอบโรงน้ำดื่มตามโครงการ อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

868382.jpg

++วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายสุวัฒน์ รัตนพันธุ์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบโรงน้ำดื่มตามโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ณ โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

++ซึ่งโรงน้ำดื่ม ตามโครงการ “อีซูซุให้น้ำ..เพื่อชีวิต” โดย มร. ทีมาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ เซลล์ จำกัด และ มร.เค อาคาชิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง ร่วมกับกรมทรัยากรน้ำบาดาล ซึ่งมีหน้าที่หลักในการสำรวจ และจัดหาแหล่งน้ำ ที่มีศักยภาพ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรอง ในการแก้ไขปัญญาขาดแคลนน้ำ และโรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นสถานศึกษาหนึ่งที่อยู่ในโครงการ เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาด ด้วยความห่วงใยนักเรียน ชุมชน เพื่อที่จะได้มีน้ำบริโภค ที่สะอาด ถูกสุขอนามัย ช่วยส่งเสริมให้คุณภาพชีวิต ดีขึ้น

..+++ในอนาคตต่อไปโรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง ชุมชน ก็ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ เนื่องจากมีโรงน้ำตามโครงการ “อีซูซุให้น้ำ …เพื่อชีวิต” จะเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา ชุมชน และสังคมไทยต่อไป

สพฐ.เก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยรายงานผลการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559

868498.JPG

+ ดร.กฤษณา สว่างแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะทำงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยรายงานผลการดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แต่ละกลุ่มย่อย โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ประกอบด้วย กลุ่มที่1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการรับนักเรียน และผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ กลุ่มที่2 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา กลุ่มที่3 ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนคณะกรรมการรับนักเรียน ผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนทั่วไป ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา กลุ่มที่4 ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนคณะกรรมการรับนักเรียน ผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี.

ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสัญจรอำเภอดอนเจดีย์

868385.jpg

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสัฐจรอำเภอดอนเจดีย์ โดยนายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ,รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ คณะผู้บริหารสถานศึกษา,ศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการกลุ่ม ออกนิเทศติดตามการดำเนินการบริหารจัดการศึกษา ตามนโยบายของ สพฐ.และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา จำนวน ๕ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดบ้านกรวด ,โรงเรียนวัดท่ากุ่ม ,โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ,โรงเรียนวัดสระด่านและโรงเรียนบ้านโคกหม้อ ในครั้งนี้ได้ออกติดตามในเรื่องของ DLTV และเรื่องการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ ซึ่งประธานคณะติดตามแต่ละชุดได้รายงานผลต่อที่ประชุมดังนี้ เรื่อง DLTV ทุกโรงเรียนก็ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากระบบทางไกล และมีคุณครูคอยจัดเตรียมใบงานในแต่ละรายวิชานอกจากนี้คุณครูยังคอยสอนเสริม ในส่วนของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนที่เข้าโครงการในปี ๒๕๕๙ ได้เตรียมพร้อมโดยการไปดูการจัดกิจกรรมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๕๘ ซึ่งได้มีการเตรียมการไว้ตั้งแต่ในช่วงปิดเทอม สรุปภาพรวมโรงเรียนทั้ง ๕ โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษาอยู่ในระดับที่ดี…

22 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: