Home > ข่าวการศึกษา > สพฐ.ติดตาม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

สพฐ.ติดตาม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

June 24, 2016

869548.JPG

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.20 น. สำนักติดตามและประเมินผล สพฐ. นำโดย นายปราโมทย์ แก้วสุข ข้าราชการบำนาญ หัวหน้าคณะติดตาม สพฐ., นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร และ นางสาวปุญญาพัฒน์ เปลี่ยนศรีเพ็ชร สำนักติดตามและประเมินผล ได้มาติดตามผลกรดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยมี นายสุดใจ มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง มีนายเชต บุญมี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการได้รายงานการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

สำหรับในภาคบ่ายคณะติดตามฯ จะได้ดูการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ที่โรงเรียนวัด อบทม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง.///ณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ ภาพ/ข่าว

24 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: