Home > ข่าวการศึกษา > รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

July 2, 2016

พิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติจังหวัดพังงา

872497.JPG

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยเหล่าลูกเสือเนตรนารีจากโรงเรียนในสังกัด อำเภอเมืองจังหวัดพังงา ร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมีนายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธี และนายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ศึกษาธิการจังหวัดพังงาในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพังงากล่าวรายงาน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ มีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เรวดี…ภาพ / ข่าว

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 รับรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ZEER- TRTC Robotics Olymplad Thailand 2016

872182.jpg

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ส่งทีมหุ่นยนต์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ZEER- TRTC Robotics Olymplad Thailand 2016

*** ประเภท Gold Rule ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หุ่นยนต์มดหลบหลีกอุปสรรค ทีม NSW.ROBOT 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่ และเงินรางวัล 2,000 บาท ดช.กันตพงศ์ ด้วงสุวรรณดช.สิทธิศักดิ์ แซ่ซื้อ นักเรียนชั้น ม.2

*** ประเภท Gold Rule ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หุ่นยนต์สำรวจดาวนพเคราะห์ ทีม NSW.ROBOT 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่ และเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมการเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศฮ่องกง 30,000 บาท นายชาตรี แก้วกันยา นายวีระวัฒน์ มั่นยืน นักเรียนชั้น ม.5

*** ประเภท Gold Rule ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หุ่นยนต์สำรวจดาวนพเคราะห์ ทีม NSW.ROBOT 2 ได้รับเหรียญรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม นายณัฐวุฒิ ฉุยฉาย นายพีรพัฒน์ จิรเมธาวงศ์ นักเรียนชั้น ม.5 (เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน-ภาพ/ข่าว)

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2559

872465.JPG

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในนามผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2559 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 มีกองลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมงานจากสถาบันการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ดร.กิตติพศ พลพิลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ปฏิบัติการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

1 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: