Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา ๖ สัปดาห์ประชามติ

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา ๖ สัปดาห์ประชามติ

July 8, 2016

874974.JPG

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา 6 สัปดาห์ประชามติ เช้าวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางเยาวลักษณ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (6 สัปดาห์ประชามติ) ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ (กกต.จว.ศรีสะเกษ) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีนางประภา สมาคม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ช่วยราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 กล่าวรายงานและบรรยายพิเศษเรื่อง 6 สัปดาห์ประชามติ รณรงค์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการออกเสียงประชามติ นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ประชาธิปไตยภาคปฏิบัติ ถึงแม้จะยังไม่มีสิทธิในการออกเสียง ดังนี้ สัปดาห์ที่ 1 เป็นตัวอย่าง สร้างความตระหนัก (วันที่ 3 – 9 กรกฎาคม 2559) สัปดาห์ที่ 2 ให้รู้จัก การใช้สิทธิ์ (วันที่ 10 – 16 กรกฎาคม 2559) สัปดาห์ที่ 3 แสดงสาธิต จัดกิจกรรม (วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2559) สัปดาห์ที่ 4 นำความรู้ สู่ครอบครัว (วันที่ 24 – 30 กรกฎาคม 2559) สัปดาห์ที่ 5 สำรวจทั่ว ในชุมชน (วันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2559) สัปดาห์ที่ 6 สังเกตการณ์ รายงานผล (วันที่ 7 – 13 สิงหาคม 2559) เน้นย้ำให้ข้าราชการทุกคนไปออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หน่วยออกเสียงประชามติ ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง และมีสิทธิออกเสียงได้เพียงแห่งเดียว ผลพลอยได้ประชาชน ออกเสียงอย่างมีคุณภาพ ส่วนนายสมชัย แสงสว่าง ได้รับมอบจากนายอำเภอขุขันธ์ บรรยายถึงหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องช่วยกัน และนายทรงศักดิ์ จันทรุกขา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ บรรยายให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางและวิธีปฏิบัติในการรณรงค์ออกเสียงประชามติ มีผู้เข้าประชุมกว่า 250 คน

08 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: