Home > ข่าวการศึกษา > สพป.พิจิตร เขต ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการครูสุขศึกษาและพลศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

สพป.พิจิตร เขต ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการครูสุขศึกษาและพลศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

July 10, 2016

875247.jpg

วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 นายประจักษ์ ทองแจ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสุขศึกษาและพลศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจความหมายของทักษะชีวิต องค์ประกอบตัวชี้วัดพฤติกรรมทักษะชีวิต และแนวทางการเสริมสร้างทักษะชีวิตเฉพาะปัญหา และบูรณาการ การเรียนรู้วิธีการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิต ป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรง ปัญหาท้องไม่พร้อม ปัญหาติดเกมส์และสื่อออนไลน์ ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างทักษะชีวิต เป็นภูมิคุ้มกันปัญหาให้กับผู้เรียนตามบทบาทหน้าที่ ของครูผู้สอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูสุขศึกษาและพลศึกษาและพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จำนวน 120 คน ณ วัดพร้าวอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร (ภาพ:ครูณรงค์เดช คงสวัสดิ์ รร.ชุมชนทะนงบ้านไร่/ข่าว:ธัญสุดา พึ่งไชย กลุ่มส่งเสริมฯ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.พจ.2)

09 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: