Home > ข่าวการศึกษา > ศธจ.ยโสธร ร่วมรับนโยบายการศึกษาในการประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

ศธจ.ยโสธร ร่วมรับนโยบายการศึกษาในการประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

July 15, 2016

877157.jpg

นายชาญชัย รสจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่

ศธจ.ยโสธร ร่วมรับมอบนโยบายการศึกษา ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2559 โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม ระหว่างวันที่ 13– 14 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอมเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.อุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ ผอ.เขต ทั่วประเทศที่เข้าร่วมประชุม เพื่อรับนโยบายการขับเคลื่อนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงสู่การปฎิบัติประกอบด้วยแนวทางการบริหาร 4 ด้าน การขับเคลื่อนงานศึกษาธิการจังหวัด การบริหารงบประมาณ พร้อมมอบขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิญชูเกียรติ ให้กับหน่วยงานการศึกษาที่สามารถบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

โดย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานมอบโล่รางวัลในงานประชุมครั้งนี้ด้วย

15 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: