Home > ข่าวการศึกษา > พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงมาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงมาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

July 22, 2016

878179.JPG

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดย นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงมาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต ๑ – ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ ณ ห้องทศพรโรงแรม ริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ …โดย ดร. กิตติพศ พลพิลา ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานฯ ดร. ภูมิพัทร เรืองแหล่ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒ ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร.ศ. วิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายสุรเดช เคราะห์ดี นายสมาคมนักข่าว จ. กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับผู้บริหารโรงเรียน และโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเสวนา เรื่อง “วาระจังหวัดกาฬสินธุ์ ก้าวสู่พื้นที่สีเขียว” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ คุณภาพการศึกษา O- net ของนักเรียนสังกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ให้สูงขึ้น …

22 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: