Home > ข่าวการศึกษา > สพป.อุดรธานี เขต ๒ มอบเกียรติบัตร

สพป.อุดรธานี เขต ๒ มอบเกียรติบัตร

July 22, 2016

878029.JPG

ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพผป.อุดรธานี เขต 2 มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขัน ทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยโรงเรียนอนุบาลหนองแสง และโรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 ที่ได้รับรางวัล 1 ใน 10 ระดับประเทศ จะเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย ฯ ในระหว่างวันที่ 26 -29 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดพิษณุโลก

ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้มอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practices ด้านการจัดการเรียนรวม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการแข่งขันในระดับศูนย์ภาคที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ต่อไป จากนั้น ได้มอบโล่และเกียรติบัตรแก่โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากโครงการงานสุขภาพนักเรียน คิดเป็น ทำเป็น ด้วยสมองและสองมือ ในการประกวดระดับประเทศ ที่โรงแรมแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 และ ได้มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนประสบภัย สพป.อุดรธานี เขต 2 แก่ผู้ปกครองนักเรียนที่จมน้ำเสียชีวิต ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

21 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: