Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ระยอง เขต ๑ นำคณะศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนคณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ของ สพป.ระยอง เขต ๑

สพป.ระยอง เขต ๑ นำคณะศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนคณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ของ สพป.ระยอง เขต ๑

July 26, 2016

879506.jpg

สพป.ระยอง เขต 1 นำคณะศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนคณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ของ สพป.ระยอง เขต 1 25 ก.ค.59 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้นำ รอง ผอ.สพป./ผอ.ร.ร./รอง ผอ.ร.ร./ผอ.กลุ่ม สพป.ระยอง มาศึกษาดูงานโรงเรียนนิคมฯ 4 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา สังกัด สพป.ระยอง เขต 1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ และประสบการณ์ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดหารสถานศึกษา โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีประเด็นการศึกษาดูงานใน 3 ด้าน คือ 1. ด้านคุณภาพ 2. ด้านคุณธรรม และ 3. ด้านบรรยากาศ จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้ส่งผลให้ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความตระหนักเกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ของ สพป.ระยอง เขต 1

26 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: