Home > ข่าวการศึกษา > หน่วยงาน สพป. ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

หน่วยงาน สพป. ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

July 28, 2016

สพป.ยโสธร เขต ๒ มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร

880305.JPG

ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายประสงค์ สุภา ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการการกลุ่ม และหน่วยตรวจสอบภายใน ครังที่ ๔/ ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ในที่ประชุมนายประสงค์ สุภา ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ในรายการดังต่อไปนี้

๑.นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

๒.โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ

๓.ผู้ผ่านการอบรมผู้ดำเนินการคัดครองหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดครองคนพิการทางการศึกษา”

๔.โรงเรียนที่ผ่านการประเมินผลงานการจัดการเรียนรู้ ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์

๕.โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติธรรม

880095.JPG

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมกันปฏิบัติธรรมและมอบนโยบายการบริหารการศึกษา กิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ รับศีล ฟังธรรม และปฏิบัติสมาธิ โดยมีพระครูสุธีธรรมานุเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง นำปฏิบัติ หลังการปฏิบัติธรรม ได้มอบเกียรติบัตรรางวัล Best Practice ค่่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และรางวัลจาก “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร” และมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และรองผู้อำนวยการฯ ชี้แจงข้อราชการในส่วนที่รับผิดชอบ

อุตรดิตถ์ประชุม กศจ.ครั้งที่ 4/2559

880339.JPG

26 กรกฎาคม 2559 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ หรือ กศจ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นการประชุม ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องสวางคบุรี ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยกรรมการผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายวีระ เมืองช้าง รองศึกษาธิการภาค 17 กรรมการในนามศึกษาธิการภาค 17 คณะกรรมการโดยตำแหน่งซึ่งได้แก่หัวหน้า ส่วนราชการในจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้ง และกรรมการผู้แทนแต่ละสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สายันต์ : ภาพ/กรรณิกา : ข่าวและรายงาน

27 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: