Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ชุมพร เขต ๑ รับโล่รางวัล เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

สพป.ชุมพร เขต ๑ รับโล่รางวัล เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

July 31, 2016

881568.jpg

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก นายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ น.ส.สมศรี เทพประชา รับโล่รางวัลจาก สพฐ. เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 ดังนี้ 1. สพป.ชุมพร มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558 สูกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 10 อันดับแรก (ได้ลำดับที่ 7) และ 2. สพป.ชุมพร เขต 1 มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้นักเรียน ชั้น ป.1 ใน 10 อันดับแรก (ได้ลำดับที่ 2)

นายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ที่ตั้งใจสั่งสอน เอาใจใส่ ดูแล นักเรียน จนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีผลคะแนนดีเยี่ยม ซึ่งรางวัลทั้ง 2 รางวัลนี้ เป็นความภาคภูมิใจของชาว สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นอย่างยิ่ง…

ภาพ/สมศรี เทพประชา

ข่าว/วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

30 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: