Home > ข่าวการศึกษา > สมัชชาคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๒ และโครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม ตามรอยพระยุคลบาท

สมัชชาคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๒ และโครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม ตามรอยพระยุคลบาท

August 1, 2016

881511.jpg

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 ก.ค 59 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม ตามรอยพระยุคลบาท” ในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2 และโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามรอยพระยุคลบาทสำหรับบุคลากรของจังหวัดพิจิตร และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพิจิตร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกภาคส่วนของจังหวัดพิจิตร ให้มีจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงน้อมนำพระราชจริยาวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สู่การปฏิบัติตน และปฏิบัติราชการ ประกอบกับเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับผู้ทำความดี มีคุณธรรมของจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นแบบอย่างแก่สังคมต่อไป โดยมี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ร่วมให้การต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรด้านการศึกษา และเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร 11 เครือข่ายเข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมพิจิตรพลาซ่า อ.เมือง จ.พิจิตร

29 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: