Home > ข่าวการศึกษา > ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สหวิทยาเขตด่านช้าง “ทับผึ้งน้อยเกมส์”

ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สหวิทยาเขตด่านช้าง “ทับผึ้งน้อยเกมส์”

August 4, 2016

882275.jpg

วันที่ 2 ส.ค.59 ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สหวิทยาเขตด่านช้าง “ทับผึ้งน้อยเกมส์” โดยมีนายจินดา อ้อมทอง ประธานสหวิทยาเขตด่านช้าง กล่าวรายงานการจัดงาน ในการแข่งขันกีฬานักเรียนครั้งนี้ มีโรงเรียนในสหวิทยาเขตด่านช้าง จำนวน 16 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง โรงเรียนวัดด่านช้าง โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น โรงเรียนวัดหนองเปาะ โรงเรียนดอนประดู่ โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 โรงเรียนบ้านหนองอุโลก โรงเรียนบ้านทับละคร โรงเรียนบ้านรังงาม โรงเรียนวัดวังคัน โรงเรียนอนุบาลปราณี โรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา โรงเรียนศุภลักษณ์ และโรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านการออกกำลังกายและการกีฬา เสริมสร้างความรัก สามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา สนองนโยบายด้านกีฬา การต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริมความสามารถ และอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬา การแข่งขันมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ส.ค. 59 โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ดังนี้ เบบี้ตองชาย-หญิง เปตองชาย-หญิง ฟุตบอล ฟุตชอลชาย-หญิง เซปักตะกร้อชาย วอลเลย์บอล ชาย-หญิง

02 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: