Home > ข่าวการศึกษา > รวมข่าว สพป. วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

รวมข่าว สพป. วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

August 5, 2016

รณรงค์การออกเสียงประชามติ จังหวัดเชียงราย…

883268.jpg

นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากร กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติพร้อมกันทั้งประเทศ (Big Day) ของจังหวัดเชียงราย โดยมีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานพร้อมปล่อยขบวนเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ ซึ่งได้แบ่งขบวนออกเป็น 4 สาย เดินไปตามตัวเมืองเชียงราย เพื่อเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวเชียงราย ได้ออกไปใช้สิทธิออกเสียงลงประชามติ เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ…. และประเด็นคำถามเพิ่มเติม ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพม.36/ภาพ-ข่าว)

สพป.นครพนม เขต ๑ การเสนอแผนงานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

883569.JPG

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประชุมการเสนอแผนงาน/โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเป้าหมายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว เกิดผลในเชิงรูปธรรมและความชัดเจน ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ปรับรูปแบบการทำงานในเชิงบูรณาการและการมีความสามารถและศักยภาพของบุคลากรครูได้สูงสุด โดยการปรับรูปแบบในการทำงานให้มีส่วนร่วมจนเกิดการสร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี พร้อมด้วย รองผอ.สพป.นครพนม เขต และ ประธานเครือข่าย

https://www.facebook.com/gallery.nkp1/photos/?tab=album&album_id=1764572…

ภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมปั่นจักรยานรณรงค์ออกสียงประชามติ (Big Day)

883598.JPG

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรบนสำนักงานเขตฯ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (Big Day) โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้าน บานสะพรั่งประจำจังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้น ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงให้ออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิด และนำขบวนนักปั่นจักรยานจากหน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการทหารกองทัพภาคที่ 3 และ รด.จิตอาสา ออกจากศาลกลางจังหวัดพิษณุโลก ไปสมทบกับจุดรวมพลสถานีรถไฟพิษณุโลก.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

4 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: