Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับศึกษาธิการภาค ๑๔

สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับศึกษาธิการภาค ๑๔

August 8, 2016

884506.JPGภาษาอังกฤษ ระดับศึกษาธิการภาค 14″>

นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี เปิดพร้อมเยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับศึกษาธิการภาค 14 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นสืบเนื่องจาก สพฐ. โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ได้มอบให้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับศึกษาธิการภาค 14 (นครชัยบุรินทร์) โดยมีตัวแทนนักเรียนจาก 21 เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เข้าร่วมแข่งขันฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และนำกิจกรรมดังกล่าวฝึกในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จัดการแข่งขัน 3 กิจกรรม ได้แก่ Muti Skills Competition,Impromptu Speech และ Story Telling

07 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: