Home > ข่าวการศึกษา > รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

August 9, 2016

นักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป.นศ.2 รับรางวัลการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ของ Pentel ประเทศญีปุ่น

884702.jpg

ยินดีและชื่นชม กับนักเรียนโรงเรียนบ้า่นน้ำพุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีรธรรมราช เขต 2 ที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 46 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน “มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 46” ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 11.30 – 15.00 น. ณ โซนคาเฟ่ สวนสนุก ฟันเนเรี่ยม สุขุมวิท 26 โดยมี มิสเตอร์ คูนิอากิ ซูซูกิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานการจัดงาน และร่วมพูดคุยกับศิลปินไทยตัวน้อยเจ้าของผลงานที่ชนะใจกรรมการ จนคว้ารางวัลรางวัลเหรียญเงิน (Silver Award) การประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ของ Pentel ประเทศญีปุ่น ไดแก่ ด.ญ.ไอรดา เกิดศิริ และ ด.ช.ภูวดล เทพทอง นักเรียนช่วงชั้นที่ 3

สพป.ระยอง เขต ๒ อบรมการพัฒนาศักย-ภาพผู้บังคับบัญชนลูกเสือ

884691.jpg

อบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต ๒ จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือและทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน ๘๐ คน เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยมีนางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รอง ผอ. สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพิ่มทักษะความรู้และประสบการณ์ โดยครอบคลุมมาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมหลักในการพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ พร้อมขอขอบคุณ วิทยาการทุกท่านที่แนะแนวทางลงสู่การปฎิบัติที่ถูกต้องโดยมี นายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เยี่ยมชม กิจกรรมที่ผู้บังคับบัญชาเข้ารับการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ

สพป.ระยอง เขต ๒ จัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่น

884803.jpg

จัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”

นายประจิม มงคลสุข รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” เครือข่ายโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ ๓ ณ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ต.ทุ่งควายกิน จ.ระยอง ซึ่งโรงเรียนวัดเนินเขาดินเป็นโรงเรียนต้นแบบ ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ดำเนินการจัดค่ายโรงเรียนเครือข่าย ๒๐ % ให้กับนักเรียนจำนวน ๑๘ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดคลองปูน วัดไตรรัตนาราม บ้านชำสมอ บ้านคลองป่าไม้ วัดทุ่งควายกิน บ้านเนินสุขสำรอง บ้านเขาหินแท่น บ้านเนินหย่อง วัดวังหว้า บ้านมาบเหลาชะโอน วัดพลงไสว วัดบุนนาค บ้านชุมแสง บ้านชงโค บ้านคลองใผ่ บ้านศรีประชา บ้านยางเอน และโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนละ ๑ คน นักเรียนร่วมโครงการ รวม ทั้งสิ้น ๑๔๐ คน กิจกรรมประกอบด้วย เข้าค่ายคนดีของแผ่นดิน และอบรม ปปช.สพฐ.น้อย วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียน พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการเป็นแกนนำเพื่อขยายผลในการผลิตเยาวชนที่ดีต่อไป

8 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: