Home > Uncategorized > 10 August, 2016 14:06

10 August, 2016 14:06

August 10, 2016

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที)

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการเปิดสอนในวิชาเอกภาพยนตร์

โดยเน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

และเมื่อถึงชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะต้องทำผลงานจุลนิพนธ์

โดยนำความรู้ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษามาถ่ายทอดเรื่องราว

ที่ต้องการนำเสนอเป็นภาพยนตร์ขนาดสั้น

จึงใคร่ขอเชิญนักเรียน-นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมชม

งานเทศกาลฉายภาพยนตร์จุลนิพนธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559

“พี่ครับ…หน้าคุ้นๆนะครับ”

งานฉายภาพยนตร์สั้นนักศึกษาที่มาราธอนที่สุด

พบกับภาพยนตร์สั้น 66 เรื่อง ที่ขนมาให้ชมกันอย่างจุใจ

วันที่ 10-14 สิงหาคม 2559 นี้ เวลา 12.30 น. – 20.30 น.

ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/filmsenior.ICTSU

73141.jpg

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

Advertisements
%d bloggers like this: