Home > ข่าวการศึกษา > ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สพป.พิษณุโลก เขต ๒

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สพป.พิษณุโลก เขต ๒

August 11, 2016

885462.jpg

อาจารย์กมลพร ทองธิยะ และ อาจารย์อรพรรณ ธนะขว้าง นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมจัดฐานกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ (ดำรงค์อุทิศ) เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียน กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึงของความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) 10 กิจกรรม 5 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย กิจกรรมรถแข่งพลังลม กิจกรรมรูปทรงเรขาคณิต กิจกรรมพืชน่ารู้ กิจกรรมอู้ฟู่ ปูนปั้น กิจกรรมปั้นดินแป้งกิจกรรมลูกคิดประดิษฐ์เอง กิจกรรมออมสินหรรษา กิจกรรมล่องเวหากับปริศนาคำทาย กิจกรรมเทียนหรรษา กิจกรรมม้วนกระดาษสร้างสรรค์ โดยมี นายนธี ฉิมฉวี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ (ดำรงอุทิศ) สพป.พิษณุโลก เขต 2

10 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: