Home > ข่าวการศึกษา > ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๙

ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๙

August 13, 2016

886412.jpgทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559″>

นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธ์ุ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 ระดับศึกษาธิการภาค ณ ห้องประชุมศรีนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ตามที่ สพฐ.ได้มอบหมายให้ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับศึกษาธิการภาค 18 ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และนครสวรรรค์ รวม 9 สพป. 2 สพม. มีการแข่งขันจำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromtu Speech) การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) และการแข่งขัน Multi Skills Competition นักเรียนที่เข้าแข่งขันไม่ใช่นักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP) หรืออยู่ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษนานเกิน 6 เดือน ไม่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน นักเรียนในระดับชั้น ม.1-3 โรงเรียนขยายโอกาสจาก สพป. และจากมัธยมศึกษาสังกัด สพม. จัดแข่งขันรวมกัน ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 75 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ส่งเสริมความมั่นใจในการแสดงออกทางภาษาของนักเรียน อีกทั้งยังเสริมสร้างเจตคติที่ดีด้านภาษาอังกฤษในนักเรียนอีกด้วย ในการนี้ ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18 นางปราณี ศิวารมณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ก.ค.ศ. นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย (9 ส.ค.59) ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

12 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: