Home > Uncategorized > ค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ ๒๖ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ ๒๖ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

August 17, 2016

อยากรู้ว่า แพทย์ 6 ปีเขาเรียนอะไรกันบ้าง

อยากรู้ว่าเราชอบอาชีพนี้จริง ๆ หรือไม่

อยากรู้ว่าอาชีพแพทย์จะเหมาะกับเรามั้ย

อยากรู้ว่าหมอจุฬาฯ เป็นยังไง

มาค้นหาคำตอบได้ที่นี่

สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

มาค่ายแล้วได้อะไรบ้าง? -ได้สัมผัสชีวิตนิสิตแพทย์ ทั้งด้านการเรียน การทำงาน การสอบ และความเป็นอยู่

-ได้รู้ว่าผู้ที่จะมาเป็นแพทย์ได้นั้น ต้องมี ความเมตตา เสียสละ อดทน ขยัน รับผิดชอบ

-แนะแนวและสนับสนุนผู้ที่อยากเป็นแพทย์ ให้มาให้ถึงจุดหมายให้ได้

ใครสามารถเข้าร่วมค่ายนี้ได้บ้าง?

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย( ม.4 – ม.6 ) ที่เรียนอยู่สายวิทย์- ไม่มีจำกัดเกรด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download ใบสมัคร คลิกที่นี่ค่ะ

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

Advertisements
%d bloggers like this: