Home > ข่าวการศึกษา > กองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการ “สานฝันวัยใส ”

กองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการ “สานฝันวัยใส ”

August 21, 2016

889313.JPG

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการ “สานฝันวัยใส”

วันนี้ 20 ส.ค.59 พลตรี ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สานฝันวันใส” ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยมีนายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย พันเอก บดีศร จิตต์บุญเหลือ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52 นายโสธร บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

พันเอก บดีศร จิตต์บุญเหลือ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52 กล่าวว่า ในการจัดโครงการ “สานฝันวัยใส” ในครั้งนี้ว่า เพื่อแนะแนวทางการวางแผนเข้ารับศึกษาต่อในสถาบันโรงเรียนทหาร, ตำรวจ และสถาบันอุดมศึกษา สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม โดยเฉพาะการต่อต้านยาเสพติดให้กับเยาวชนในพื้นที่เขตการศึกษามัธยมศึกษาที่ 32 จังหวัดบุรีรัมย์ มีนักศึกษาในสถาบันโรงเรียนทหาร ตำรวจ และสถาบันอุดมศึกษาจากส่วนกลางเข้าร่วมโครงการฯ และแนะแนวทางการวางแผนเข้ารับศึกษาต่อ อาทิเช่น ในโรงเรียนเตรียมทหาร, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, โรงเรียนนายเรือ, โรงเรียนนายเรืออากาศ, วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการการศึกษาต่อ การแนะแนวการศึกษาในสถาบันชั้นนำ การประกวดเรียงความ การแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการ การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล และการเดินแบบของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นนายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบใบประกาศให้กับผู้ชนะการประกวดเรียงความ และการแข่งขันตอบปัญหา ภายในกิจกรรมของโครงการฯ นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ในโอกาสนี้ พลตรี ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 ได้ให้เกียรติมอบโล่ที่ระลึกจาก พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยมีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตลอดการจัดกิจกรรม (คลิดรายละเอียเเพิ่มเติม) https://www.facebook.com/media/set/?set=a.851307438303244.1073742675.100…

20 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: