Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ยะลา เขต ๓ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สพป.ยะลา เขต ๓ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

August 25, 2016

890136.jpg

23 สิงหาคม 2559 นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 นายสุริยัณ จันทร์ทบ นายโกมุท รุยอ่อน รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 และผู้อำนวยการ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมตัอนรับ นายปราโมทย์ แก้วสุข ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่และกลยุทธ์ จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2559 พร้อมด้วยนางรัสรินทร์ มุติวิบูลย์ฉัตร สำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวณฐมน ไชยเกตุ และให้คำแนะนำ แนะแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตลอดจนพัฒนางาน จัดกระบวนงานให้เป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากที่สุด ณ ห้องประชุมร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว

24 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: