Home > ข่าวการศึกษา > สพป.สิงห์บุรี ประชุมจัดทำแผนการเรียนรู้แบบขายตรง สู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา

สพป.สิงห์บุรี ประชุมจัดทำแผนการเรียนรู้แบบขายตรง สู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา

August 25, 2016

890290.JPG

วันนี้ (24 สิงหาคม 2559) ณ ห้องประชุม สพป.สิงห์บุรี ชั้น 3 ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ แผนการเรียนรู้แบบขายตรง สู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและข้าราชการครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จำนวน 106 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระแผนการจัดการเรียนรู้แบบขายตรง มีความชัดเจนตรงตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และเพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูแกนนำ การใช้แผนการเรียนรู้ขายตรงที่เข้าร่วมโครงการ คณะวิทยากรประกอบด้วย ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี , ดร.สิร์รานี วสุภัทร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา , นางสาริศา ดีบุกคำ ข้าราชการบำนาญ, นางจันทนา ลี้จินดา ข้าราชการบำนาญ , นางสาวนันทณัฎฐ์ น้อยเหลือ ข้าราชการบำนาญ , นายปริญญ์ พวงนัดดา ข้าราชการบำนาญ และศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี โดยมี นายนิกูล จิตรบรรพต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนการเรียนรู้แบบขายตรง สู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา

24 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: