Home > ข่าวการศึกษา > รวมข่าวการศึกษาสพฐ. วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙

รวมข่าวการศึกษาสพฐ. วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙

September 2, 2016

“สพฐ. – เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๒” บุรีรัมย์ เขต ๓

892544.JPG

นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ. – เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๒”….

โครงการแข่งขันกีฬา “สพฐ. – เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๒” ฉลองครบรอบ ๑๒ ปี กีฬาเยาวชน สร้างคน สร้างผู้นำ จัดการแข่งขันเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เพื่อมุ่งเน้นปลูกฝังสร้างเยาวชน นักเรียน ให้มีความเป็นผู้นำ และเพื่อมุ่งให้เยาวชน นักเรียน มีความสุข สนุกสนาน และมีความสามัคคี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ จึงได้จัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ. – เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๒” ขึ้น เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค จำนวน ๒ ทีม

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ. – เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๒” ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปี 2559

892559.JPG

>วันที่ 31 ส.ค.2559 เวลา 09.30 น พล.ต. เอกรัตน์ ช้างแก้ว ผบ.ฉก.นราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากรีฑา – นักเรียน ระดับอำเภอ ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง โดยมีนายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอเจาะไอร้อง / ผอ.ศปก.อ.เจาะไอร้อง กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยนายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยกำลัง นักเรียน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเปิดในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559 มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย โรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบูกิต 6 โรงเรียน, โรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาจวบ 5 โรงเรียน, โรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษามะรือโบออก 5 โรงเรียน และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 5 โรงเรียน นักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันจำนวนประมาณ 1,200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษาในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนถ้วยรางวัลจากส่วนราชการต่างๆ และได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 3 ตำบล (ตำบลจวบ,ตำบลบูกิต,ตำบลมะรือโบออก)

1 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: