Home > ข่าวการศึกษา > บุรีรัมย์ เขต ๓ สร้างความรู้ความเข้าใจ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

บุรีรัมย์ เขต ๓ สร้างความรู้ความเข้าใจ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

September 5, 2016

893548.JPG

นางสมจิต สังขรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการ “พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และและการจัดทำคู่มือประชาชน….

ปัจจุบันสภาวะทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ เปลี่ยนไปทำให้ค่านิยมการดำรงชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปลี่ยนไปตามสภาพบางครั้งไม่เป็นอันพึงประสงค์ และการปฏิบัติราชการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้เกิดเรื่องร้องเรียนเป็นจำนวนมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ จึงได้จัดทำโครงการ “พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และและการจัดทำคู่มือประชาชนและคู่มือส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” ขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย วินัย และนิติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติราชการของสถานศึกษา แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ นางสมจิต สังขรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิด และบรรยายพิเศษ การอบรมโครงการ “พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และและการจัดทำคู่มือประชาชน และคู่มือส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” เพื่อเป็นการให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย วินัย และนิติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

04 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: