Home > Uncategorized > รองเลขาธิการ กพฐ.นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานเปิดงานเปิดโลกกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ ๑๒

รองเลขาธิการ กพฐ.นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานเปิดงานเปิดโลกกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ ๑๒

September 9, 2016

894904.JPG

เปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2559 วันนี้เวลา 10.30 น. (8 ก.ย.59) นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด “งานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง” ครั้งที่ 12 ปี 2559 ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง

นายจตุรงค์ สุขแก้ว รอง ผอ.สพม.เขต 12 กล่าวว่า งานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง” ในปีนี้เป็นครั้งที่ 12 ซึ่งทุกภาคส่วน ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และเขต 2 สพม.เขต 12 สถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดพัทลุง ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กศน. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพัทลุง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ภายใต้สโลแกน รวมพลคนเมืองลุง เชิดชูภูมิปัญญา ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาสู่สากล วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ภายใต้กรอบแนวคิด “ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมท้องถิ่นมุ่งสู่อาชีพ”

ขอบข่ายในการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรมหลัก คือ

1.การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับศูนย์เด็กเล็ก

2. วิชาชีพและนวัตกรรมท้องถิ่น รับผิดชอบโดยอาชีวศึกษา

3. วิชาชีวิต ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม รับผิดชอบโดย สพป.พัทลุง เขต 2 ม.ทักษิณ และ กศน.จังหวัด

ระยะเวลาจัดงานระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2559

08 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: