Home > Uncategorized > คุณลุงผู้ว่าพบนักเรียนนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลทหารบกลพบุรี

คุณลุงผู้ว่าพบนักเรียนนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลทหารบกลพบุรี

September 15, 2016

896184.jpg

13 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลพบุรีเขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน ตามโครงการ คุณลุงผู้ว่าพบนักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลทหารบกลพบุรี

กิจกรรมที่ท่านผู้ว่าฯและคณะ ร่วมทำกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทหารบกลพบุรี ประกอบด้วย กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ พบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

นอกจากจะร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงกับนักเรียนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ ยังได้พูดคุยกับนักเรียนและให้ข้อคิด ข้อปฏิบัติโดยการนำหลักของศีล 5 มาใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะศีล 5 เป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีที่นำความสุขมาสู่สังคม และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสังคมได้ ทั้งปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท หรือการติดเกมส์ได้ และได้เน้นย้ำถึงค่านิยมเพื่อประเทศไทยเข้มแข็ง 12 ประการ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความสามัคคีปรองดอง พร้อมทั้งมอบสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 20 ทุน และอุปกรณ์การกีฬาสำหรับนักเรียนด้วย

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

ภคจิรา ภาพ ข่าว รายงาน

14 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: