Home > Uncategorized > สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด

สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด

September 21, 2016

898336.jpg

19 กันยายน 2559 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องพรหมวิหารสี่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นการประชุมร่วมครั้งแรกของผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุม และ ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมมอบนโยบาย เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ให้เกียรติมามอบเกียรติบัตรผู้ได้รับคัดเลือก “บุคคลต้นแบบที่ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ประจำปี พ.ศ.2559” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเป้าหมายสู่การปฏิรูปการศึกษา และนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อสิ้นสุดการมอบนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อนึ่ง ในการดำเนินการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โดย ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ และคณะครู บุคลากร และนักเรียน สายันต์ : ภาพ / กรรณิกา ข่าว : รายงาน

20 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: