Home > Uncategorized > สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมจัดเตรียมข้อมูลแผนพัฒนาบุคลากร

สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมจัดเตรียมข้อมูลแผนพัฒนาบุคลากร

October 4, 2016

901768.JPG

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประธานการประชุมจัดเตรียมข้อมูลแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตาม ๑๑ นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑,ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และ ประธานเครือข่าย เพื่อให้เกิดผลในเชิงรูปธรรมและความชัดเจน ใช้เป็นแนวทางและวิธีบริหารจัดการที่สามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ทำให้โรงเรียนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถะสูง สามารถใช้ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรครูได้สูงสุด ปรับรูปแบบการทำงานเชิงบูรณาการและการมีส่วนร่วมจนเกิดการสร้างระบบที่ดี https://www.facebook.com/gallery.nkp1/photos/?tab=album&album_id=1790345… ภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

04 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: