Home > Uncategorized > สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงบุคลากรในการต่อสัญญาจ้าง

สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงบุคลากรในการต่อสัญญาจ้าง

October 6, 2016

901850.jpg

3 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ ดร.วิเชียร ทรงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งกำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล ได้ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจในการดำเนินการต่อสัญญาจ้างของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งทำสัญญาจ้างด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย พนักงานราชการ ครูอัตราจ้างโครงการครูวิกฤติ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ลูกจ้างชั่วคราวทดแทนนักการภารโรง และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน รวมกว่า 130 คน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในการดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ภาพ : สายันต์ / กรรณิกา : ข่าวและรายงาน

04 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: