Home > Uncategorized > อกศจ.นครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

อกศจ.นครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

October 10, 2016

902918.jpg

….. รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ.นครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2559 พร้อมด้วย นายสุธน บัววัฒน์ (วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนใน กศจ.) อนุกรรมการ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา) อนุกรรมการ นายพนม จันทร์ดิษฐ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่) อนุกรรมการ นายชาตรี นิลวัชราภรณ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว) อนุกรรมการ นางจรรยา เรืองมาลัย (ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1) อนุกรรมการ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและพิจารณาวิทยฐานะ สิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสานฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

(นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ข่าว/ภาพ)

08 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: