Home > Uncategorized > เลือกแนวทาง…วางอนาคตกับ มรภ. สวนสุนันทา ในงาน Open House SSRU ๒๐๑๖

เลือกแนวทาง…วางอนาคตกับ มรภ. สวนสุนันทา ในงาน Open House SSRU ๒๐๑๖

November 11, 2016

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Open House SSRU 2016

วันที่จัดกิจกรรม :

สถานที่จัดกิจกรรม :

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ค่าใช้จ่าย :

ฟรี

สอบถามรายละเอียดเพิมเติม : คลิกที่นี่

หรือติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร.021601023

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

%d bloggers like this: