Home > Uncategorized > อาชีวะร่วมกับเอ พี ฮอนด้า จัดแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง HONDA ECO MILEAGE CHALLENGE ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

อาชีวะร่วมกับเอ พี ฮอนด้า จัดแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง HONDA ECO MILEAGE CHALLENGE ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

November 26, 2016

11.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท เอ พี ฮอนด้า จำกัด จัดกิจกรรมแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง HONDA ECO MILEAGE CHALLENGE ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายเนวิน ชิดขอบ ประธานที่ปรึกษาสนามแข่งรถช้างฯ ดร.อรรณพ พรประภา ประธานกรรมการบริหาร บ. เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด นายสุชาติ อรุณแสงโรจน์ และนายอารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เปิดเผยว่า การแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิงของฮอนด้า จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้คิดค้นตั้งแต่จุดเริ่มต้น ต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างตัวถัง เครื่องยนต์ระบบหัวฉีด ระบบขับเคลื่อน หลักอากาศพลศาสตร์ ต้องออกแบบและผลิตตัวถังรถได้เองทั้งคัน ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ทำให้กิจกรรมของเราได้รับการตอบรับที่ดีจากสถาบันการศึกษาต่างๆมาตลอด ซึ่งในปีนี้มีรถเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 482 ทีม

สำหรับการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง HONDA ECO MILEAGE CHALLENGE แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทรถประดิษฐ์ และประเภทรถตลาด โดยในประเภทรถประดิษฐ์จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป กำหนดกติกาให้รถทุกคันใช้ตัวถังที่มาจากการประดิษฐ์ขึ้นมาเองเท่านั้น และติดตั้งเครื่องยนต์ระบบหัวฉีด PGM-FI ที่ได้รับการสนับสนุนจากฮอนด้า ส่วนในประเภทรถตลาดจะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าแข่งขัน โดยใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ 110 ไอ , ฮอนด้า ซีแซดไอ , และฮอนด้าดรีม 110 ไอ สามารถปรับแต่งเครื่องยนต์ได้ตามกติกาที่กำหนดไว้ และใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 91 ด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ขึ้น

โดยทีมชนะเลิศสถิติสูงสุดจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิงระดับนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น ด้านนายสุชาติ อรุณแสงโรจน์ รองประธานกรรมบริหาร บริหาร เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า ภายใต้โครงการ เอ.พี.ฮอนด้า จุดพลังฝัน เรามีปณิธานที่จะจุดพลังฝันให้กับเยาวชนไทย เพราะเราเชื่อว่าพลังฝันของเยาวชนจะทำให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ถือว่าเป็นความตั้งใจของเราที่จะส่งเสริมศักยภาพด้านวิศวกรรมยานยนต์ให้กับเด็กไทย เติบโตเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ โดยการแข่งขันในครั้งนี้ถือเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาสาขาช่างยนต์ และวิศวกรรม ได้รับประสบการณ์จริงจากการนำความรู้ในห้องเรียนมาต่อยอดด้วยการลงมือประดิษฐ์รถ และค้นหานวัตกกรมที่ทำให้รถมีอัตราการประหยัดน้ำมันมากที่สุด ถือเป็นการเรียนรู้ในมุมมองที่กว้าง และเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 24 พฤศจิกายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

%d bloggers like this: