Home > Uncategorized > สอศ.จับมือ ม.ธรรมศาสตร์ อบรมและประกวดผลงานทีมธุรกิจอาชีวศึกษา ๒๕๕๙

สอศ.จับมือ ม.ธรรมศาสตร์ อบรมและประกวดผลงานทีมธุรกิจอาชีวศึกษา ๒๕๕๙

November 29, 2016

page.jpg

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559 หรือ ทริปเปิ้ลอาร์ อวอร์ด ( RRR AWARD ) ซึ่งเป็นการดำเนินการแบบบูรณาการ ด้วยการจัดอบรมเสริมศักยภาพให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษา ภายใต้ความร่วมมือในการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ โดยคัดเลือกทีมธุรกิจที่มีนวัตกรรมดีเด่น และน่าสนใจภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ในสถานศึกษาสังกัด สอศ. จำนวน 100 ทีม คัดเลือกทีมธุรกิจที่ดีทีสุด ที่มีโอกาสความเป็นไปได้ทางธุรกิจและผลประกอบการดีเด่น การเขียนแผนธุรกิจดีเด่น และ ความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น จำนวน 20 ทีม

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อว่า สำหรับปี 2559 ทีมธุรกิจดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก มีดังนี้ 1.ด้านความเป็นไปได้ทางธุรกิจและผลประกอบการดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผลิตภัณฑ์ “มาการองจากแป้งเมล็ดขนุน และรางวัลขวัญใจกรรมการ อันดับ1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ผลิตภัณฑ์ แพ็จเกจการจัดดอกไม้งานสวดอภิธรรมศพ “อาลัยรัก” และอันดับ 2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว “ไอศกรีมแตงแคนตาลูป” 2. ด้านความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ผลิตภัณฑ์ “อุปกรณ์เตือนเด็กติดในรถ” รางวัลขวัญใจกรรมการอันดับ1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ผลิตภัณฑ์ “ไม้เทียมจากเส้นใยทางปาล์มน้ำมัน “ และอันดับ 2 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา “ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สูบน้ำแบบพกพา ( Easy Pump )” และ 3. ด้านเขียนแผนธุรกิจดีเด่น รางวัลชนะเลิศได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ผลิตภัณฑ์ อัตลักษณ์ จำหน่ายของที่ระลึกท้องถิ่นตามสั่ง และรางวัลขวัญใจกรรมการ อันดับ1.ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ผลิตภัณฑ์ “ Ice Fruity ” และอันดับ 2 วิทยาลัยเทคนิคสตูล “ธัญญ่าพุดดิ้ง” โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้ไปรับการอบรมต่อยอดเชิงพาณิชย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และลักษณะการดำเนินธุรกิจระหว่างนักศึกษาทีมธุรกิจสถาบันไอทีอี ( ITE : Institute of Technical Education College Central) ประเทศสิงค์โปร พร้อมทั้งศึกษาดูงานเกี่ยวกับช่องทางด้านการตลาด และการขาย ของผู้ประกอบการจริงในประเทศประเทศสิงค์โปร ในช่วงประมาณเดือนมกราคม 2560 กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. 28 พฤศจิกายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Advertisements
%d bloggers like this: