Home > Uncategorized > สพป.นครพนม เขต ๑ ศูนย์เครือข่ายเรียนร่วมโนนนาดอน

สพป.นครพนม เขต ๑ ศูนย์เครือข่ายเรียนร่วมโนนนาดอน

November 7, 2017

1010873.JPG

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ พร้อมด้วย นายสุรัตน์ บุตรดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต ๑ ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ติดตามการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านดอนยานาง บ้านนาทราย และบ้านนาคำโนนขาม ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ได้จัดการเรียนสอนแบบศูนย์เครือข่ายเรียนร่วมโรงเรียนนาคำโนนขาม โรงเรียนบ้านดอนยานาง และโรงเรียนบ้านนาทราย (เครือข่ายโนนนาดอน) ชั้นอนุบาลเรียนโรงเรียนหลัก, ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๖ โรงเรียนบ้านนาคำโนนขามเป็นโรงเรียนหลัก, ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓, ๔ โรงเรียนบ้านนาทรายเป็นโรงเรียนหลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑, ๕ โรงเรียนบ้านดอนยานางเป็นโรงเรียนหลัก โดยมี นางพรนภา เอกนิพนธ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยานาง, นายศัสตราวุธ ศรีชนะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทราย และนายอนันต์ ภูมิดา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม

https://www.facebook.com/prnkp1/media_set?set=a.1441448572628876.1000029…

ภาพ/ข่าว : ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

07 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: