Home > Uncategorized > รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานภาครัฐ (ITA) โดย สพป.ชลบุรี เขต ๑

รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานภาครัฐ (ITA) โดย สพป.ชลบุรี เขต ๑

November 9, 2017

1011395.JPG

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากคณะกรรมการ ประกอบด้วย ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา นางสาวกัญญาพร ไทรชมพู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และสิบเอกสอน บุญรุ่ง ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดชลบุรี โดยมี นายอุดม มัตโน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และข้าราชการครูให้การต้อนรับและเข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1…..ปราณี:ข่าว/กุศาวดี:ภาพ

08 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: