Home > Uncategorized > สพป.ลำพูน เขต ๑ จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สพป.ลำพูน เขต ๑ จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

November 14, 2017

1012971.JPG

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 โดยมี ดร.วีระ สุขทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560 มีโรงเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 โรงเรียเอกชนในกำกับ และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 162 โรงเรียน มีกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษเรียนรวมทั้งหมด 234 รายการ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2,386 คน ครูผู้ควบคุม จำนวน 1,651 คน กรรมการตัดสินการแข่งขัน จำนวน 350 คน ในการแข่งขันนี้ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนให้ใช้สถานที่ในการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลลำพูน โรงเรียนบ้านศรีย้อย โรงเรียนรพีเลิศวิทยา ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน และโรงยิมเนเซียม (แฝด) สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

13 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: