Home > Uncategorized > ประชาสัมพันธ์ สพฐ. ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์ สพฐ. ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

November 21, 2017

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนเด็กยากจน

1015482.jpg

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยนายปรีชา เดชะไชย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะบุคลาทางการศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนยากจน เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็ก จำนวน ๒ ราย คือ นายวรรณชัย สุขเกษม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง, เด็กหญิงพิมชนก ดวงดารา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดลำดวน ซึ่งทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร เพื่อขอรับความช่วยเหลือที่ดินและบ้าน ๑ หลัง คณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ โดยนายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทั้งสองคน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน พร้อมคณะครู และ รองนายก อบต.ดงพระราม ให้การต้อนรับ ……อ่านข่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ทาง http://www.prachin1.go.th/e-news/ReNews.php?reNews=520

ครูนครปฐม เขต 1 รู้เท่าทันการใช้สื่อดิจิทัล

1015692.JPG

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน ประจำปี 2560 ณ ห้องพระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์ ในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง ขอขอบคุณทีมวิทยากรนางสาวอรรพิน หอวิมานพร นางสาวสุจิตรา สาระอินทร์ และนางสาวชญาวดี ธรรมบุษดี โดยมีข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ และโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัด เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน อบรมระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมศักยภาพครู ให้สามารถใช้ข่าวสาร สื่อ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียนได้ กิจกรรมประกอบด้วย การWorkshop ส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อ ดิจิทัลให้กับคุณครู ในช่วงเช้ากับกิจกรรม วิเคราะห์สื่อ โดยใช้นวัตกรรมQR Codeในการเรียนรู้ ภาพ https://photos.app.goo.gl/BqrCDeQE0Z0X5HeK2

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีงบประมาณ 2560

1015435.jpg

วันที่ 20 พ.ย.60 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ กิจกรรม : ทัศน์ศิลป์เด็กปกติและเด็กพิเศษ และได้ชื่นชมผลงานของนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจ และมุ่งมั่นสร้างสรรผลงานออกมาให้ดีที่สุด เพื่อจะได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2560 โดยแยกการแข่งขันตามสถานที่ต่าง ๆ ออกเป็น 10 จุด ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส 2.โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อ.จัตุรัส 3.โรงเรียนบ้านโนนจาน อ.จัตุรัส 4.โรงเรียนบ้านละหาน อ.จัตุรัส 5.โรงเรียนบ้านวังเสมา อ.จัตุรัส 6.โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส อ.จัตุรัส 7.โรงเรียนบ้านโนนคร้อ อ.จัตุรัส 8.โรงเรียนบ้านหนองฉิม อ.เนินสง่า 9.โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่ และ10.เทศบาลตำบลจัตุรัส

20 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: