Home > Uncategorized > สพป.พัทลุง เขต ๑ จัดพิธีมอบบ้านให้นักเรียน โครงการสร้างบ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.

สพป.พัทลุง เขต ๑ จัดพิธีมอบบ้านให้นักเรียน โครงการสร้างบ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.

November 22, 2017

1015261.JPG

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยนายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบบ้านให้กับนักเรียน ในโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ให้กับเด็กหญิงพรวลัย จันทร์พลี นักเรียน ชั้น ป. ๕ โรงเรียนบ้านไสเลียบ ซึ่งเป็นเด็กยากจนและป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมอง พิธีมอบได้เริ่มขึ้นในเวลา ๐๙๐๐น. โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการมอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ ได้ดำเนินการสร้างบ้านด้วยการระดมทุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา ในการดำเนินงานสร้างบ้านอยู่อาศัยใหม่ให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียว ๑ ห้องนอน ๑ ห้องน้ำ ๑ ห้องครัว ซึ่งมีพิธีลงเสาเอกเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่าในการออกแบบแปลนบ้าน ดำเนินการสร้างบ้านโดยแรงงานทหาร จำนวน ๖ นาย จากกองพันทหารช่างที่ ๔๐๒ ซึ่งได้มาพักอาศัยที่โรงเรียนบ้านไสเลียบ ในการสร้างบ้านครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมจำนวน ๕๒ วัน แรงงานในการสร้างบ้านในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะเต่า ภายใต้การทำของนายอรุณ ช่วยสถิตย์ กำนันตำบลเกาะเต่า และนายพินิต พรหมดิษ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไสเลียบ และแรงงงานช่างจากลูกจ้างโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอป่าพะยอมภายใต้การนำของคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายอำเภอป่าพะยอมทุกคน โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ ชูเพชร เป็นประธานเครือข่ายป่าพะยอม การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยมีนางปรีดา ไชยหล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสเลียบ และนางวรรณี ศักดาณรงค์ ครูโรงเรียนบ้านไสเลียบ เป็นผู้ประสานงาน รวมทั้งสื่อมวลชนที่ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้จิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินในครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้รับเงินบริจาคในการสร้างบ้านจากผู้มีจิตศรัทธารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๘,๘๕๒ บาท ดำเนินการก่อสร้างบ้านจำนวนเงิน ๒๖๕,๘๙๘ บาท ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดจำนวนเงิน ๑๔,๖๐๐ บาท เงินคงเหลือจำนวน ๙๘,๓๕๔ บาท โดยโรงเรียนบ้านไสเลียบได้นำเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส ป่าพะยอม เพื่อเป็นทุนการศึกษาและค่ารักษาพยาบาลของเด็กหญิงพรวลัย จันทร์หลี ต่อไป

20 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: