Home > Uncategorized > สพป.ลพบุรี เขต ๑ การสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม

สพป.ลพบุรี เขต ๑ การสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม

November 25, 2017

1016361.jpg

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม ” รวมพลังสร้างสรรค์ทีม ” โดย นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญศิลป์ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ นายธนินทร์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความรู้เรื่องแนวคิดในการพัฒนามนุษย์ เพื่อพัฒนาประเทศ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม ” รวมพลังสร้างสรรค์ทีม ” จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งหวังจะเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อหลอมรวมวิสัยทัศน์ขององค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิด ” MOE ONE TEAM ” สำหรับนักบริหารการศึกษา และนักประชาสัมพันธ์ สังกัดสพฐ. จัดขึ้นระหว่างสันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2560 ( CPLI ) ณ ห้องประชุม 101 MULTIPURPOSE HALL สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สำหรับผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรฯสำหรับผู้บริหารการศึกษา ( ผู้บริหารการศึกษารุ่นใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 22 พย. 2560 จำนวน 110 คน ) คือ น.ส.ลออ วิลัย รอง ผอ.สพป.ลบ.1 ( ผอ.สพป.ชัยนาท ) ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรฯสำหรับนักประชาสัมพันธ์ คือ น.ส.ภคจิรา จันทร์แดง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ลบ.1 #พัฒนาศักยภาพ#ความรู้ไม่มีสิ้นสุด#ไม่หยุดพัฒนา #มหัศจรรย์คนพีอาร์

24 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: