Home > Uncategorized > สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ ร่วมโครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ ร่วมโครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

December 2, 2017

1018728.jpg

เวลา 17.00 น.ของวันนี้ (30 พฤศจิกายน 2560) ดร.เจริญ ราชโสภา ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ได้มอบหมายให้นายบุญชู สิทธิสอน รอง ผอ.สพป.นภ.2 พร้อมด้วยนายประภาส พลไชย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนายบัญญัติ พันธ์พรหม นักประชาสัมพันธ์ เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ บริเวณลานสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งดำเนินโครงการโดย อบจ.หนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ เพื่อสนองพระราชดำรัสของพระองค์ที่ว่า “พี่น้องช่วยกันสวดมนต์ให้ข้าพเจ้าหายดี ข้าพเจ้าคงจะดีขึ้น ขอความกรุณาว่าช่วยกันสวดมนต์ให้ข้าพเจ้าด้วย” โดยโครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมฯ ในวันนี้ ได้รับเกียรติจากนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.หนองบัวลำภู เดินทางมาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและพิธีไหว้พระ สมาทานศีล 5 สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยพระครูชั้นผู้ใหญ่ของวัดต่างๆ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจำนวนมาก เข้าร่วมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ในเวลา 19.09 น. จากนั้นพระสงฆ์ให้พร ถวายเครื่องไทยธรรม 5 ชุด เป็นเสร็จพิธีเปิด และในคืนนี้เวลา 21.00 น. คณะสงฆ์ พสกนิกรชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ เสริมชะตาบารมี ต่ออายุ เจริญจิตภาวนา สวดสรรเสริญพระรัตนตรัย สลับกับการแสดงปาฐกถาธรรม ตลอดคืนจนสว่าง

30 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: