Home > Uncategorized > สพป.สิงห์บุรี ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

สพป.สิงห์บุรี ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

December 10, 2017

1021487.jpg

สพป.สิงห์บุรี ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายนิกูล จิตรบรรพต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นายวิจิตร บัวใหญ่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี ในการนี้ มีพิธีมอบรางวัลประกวดคำขวัญ ภายใต้หัวข้อ “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” และมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพป.สิงห์บุรี ได้รับรางวัล และร่วมจัดนิทรรศการ ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดข่อย นำโดย นายวันชัย กล้าเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดข่อย 2. โรงเรียนวัดตุ้มหู นำโดย นางจิติภัสร์ อัครโรจน์รวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตุ้มหู และ 3. โรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภออินทร์บุรี นำโดย นางสาวณัฐิกานต์ รักนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฯ และมี หัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา นักเรียน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

09 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: