Home > Uncategorized > รวมข่าวการศึกษาสพฐ. วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

รวมข่าวการศึกษาสพฐ. วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

December 11, 2017

อ่างทอง สอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

1021687.jpg

อ่างทอง สอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2590 เวลา 08.30 ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตรวจติดตามการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โดยรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2560 สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 สอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ในการสอบครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทั้งสิ้น 525 ราย ขาดสอบ 59 ราย บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลรักษาความปลอดภัยประจำสนามสอบ การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้.///ณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ นักประชาสัมพันธ์ ชนพ.ภาพ:-ข่าว

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือน

1021695.JPG

> 9 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 (สพป.สุรินทร์ เขต 2) ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน โดยการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์) มีผู้สมัครสอบและมีสิทธิ์เข้าสอบ จำนวน 2,234 คน ใช้สถานที่เพื่อทำการสอบทั้งหมด 6 สนามสอบ ซึ่งประกอบด้วย สนามสอบโรงเรียนรัตนวิทยาคม สอบลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมดที่สมัคร และสอบพนักงานราชการ วิชาเอก คณิตศาสตร์ มีผู้สมัครสอบ จำนวน 410 คน, สนามสอบโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สอบพนักงานราชการ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ มีผู้สมัครสอบ จำนวน 602 คน, สนามสอบโรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) สอบพนักงานราชการ วิชาเอกสังคมศึกษา มีผู้สมัครสอบ จำนวน 212 คน, สนามสอบโรงเรียนบ้านน้ำเขียว สอบพนักงานราชการ วิชาเอกประถมศึกษา มีผู้สมัครสอบ จำนวน 136 คน, สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน สอบพนักงานราชการ วิชาเอกปฐมวัย มีผู้สมัครสอบ จำนวน 394 คน และ สนามสอบโรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สอบพนักงานราชการ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ มีผู้สมัครสอบ จำนวน 480 คน ก่อนดำเนินการสอบฯ นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 (ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2) และ นายณรงค์ กอสาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้ประชุมชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก่คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน หลังจากนั้น นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วยนายณรงค์ กอสาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการฯ และผู้เข้าสอบฯ

// นาถญาณี คำสัตย์ และทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ภาพ /ข่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea

10 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: