Home > Uncategorized > รวบรวมข่าว สพฐ. ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

รวบรวมข่าว สพฐ. ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

December 18, 2017

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม

1023737.JPG

<<>> วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมืองสุรินทร์ 4 จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับเกียรติจาก นายวุฒิไกร สมเป็น รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ซึ่งได้รับมอบหมาย จาก นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิด ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ มีลูกเสือ – เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา ร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 747 คน โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 (2 วัน 1 คืน) วัตถุประสงค์กิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นในเรื่องระเบียบวินัย ใช้กิจกรรมของลูกเสือส่งเสริมเยาวชนให้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แก้ไขปัญหาร่วมกัน รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมดีงาม เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ

////// ประเสริฐ ปัตถวัลย์ และทีม ปชส. สพป.สร.1 รายงาน

สพป.สตูล จัดสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560

1023928.JPG

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สตูล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

โดยการสอบครั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นหน่วยดำเนินการจัดสอบระหว่างวันที่ 16 -17 ธันวาคม 2560 จำนวน 6 สาขาวิชาเอก คือ สาขาวิชาเอก ปฐมวัยประถมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีอัตราว่างอยู่ 17 ตำแหน่ง ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 78 คน เข้าสอบ 76 คน โดยได้ประสานกองร้อย ตขด ที่ 436 ขอกำลังพล จำนวน 4 นาย มาดูแลความเรียบร้อยบริเวณสถานที่สอบ พร้อมใช้เครื่อง Handheld Hand Scan ตรวจค้นผู้เข้าสอบแข่งขันทุกคน เพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1023939.JPG

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ที่สนามสอบโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งทำการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 และสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 256 จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบฯ ซึ่งการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยยึดถือความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบทุกคน โดยมีมาตรการเข้ม ห้ามผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์สื่อสาร และแต่งกายด้วยวัสดุที่ทำด้วยโลหะเข้าห้องสอบ เพราะก่อนเข้าห้องสอบจะมีการสแกนตัวผู้เข้าสอบทุกคนอีกด้วย บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

17 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: