Home > Uncategorized > ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป.นศ.๒ จัดกิจกรรมก้าวคนละก้าวกับพี่ตูน

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป.นศ.๒ จัดกิจกรรมก้าวคนละก้าวกับพี่ตูน

December 18, 2017

1024044.jpg

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ก้าวคนละก้าวกับพี่ตูน” ณ อำเภอทุ่งสง จัดโดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 สพป.นศ.2 ภายใต้การนำของ นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับกลุ่มพลังมวลชนอำเภอทุ่งสง

โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.2 พ.ต.อ.คมสันต์ พฤศวานิช ผกก.สภ.ทุ่งสง นายสุริยะ วงษ์มะยุรา สาธารณสุขอำเภอทุ่งสง พล.ต.ทวี เกิดสมบูรณ์ ผบ.มทบ.43 พ.ต.อ.นิคม พลประสิทธิ์ ผกก.ตชด.43 นายทรงยศ กรุณา นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง นายสนอง เพียรดี กำนันตำบลกะปาง นายชัยยุทธิ์ คำแหง ผอ.ร.ร.เทศบาลบ้านนาเหนือ นายมานิต พราหมชูบัว ผอ.ร.ร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผอ.ร.ร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผอ.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 19 ตลอดจน ผอ.ร.ร.ทุกโรงเรียน และกลุ่มพลังมวลชนต่าง ที่ได้ให้การสนับสนุนจนกิจกรรม “ก้าวคนละก้าวกับพี่ตูน ณ อำเภอทุ่งสงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้มี คณะครู นักเรียน ข้าราชการ ประชาชนชาวทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ร่วมวิ่งและมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมกว่า 1,000 คน วิ่งระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ยอดบริจาคทั้งสิ้น 40,100 บาท (สี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง ผอ.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 6 กล่าวว่า “จิตอาสา กับสังคมไทยคือสิ่งคู่กัน” และกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัด สพป.นศ.2 และทุกภาคส่วนในอำเภอทุ่งสงเป็นอย่างดียิ่ง โดยมีการอำนวยความสะดวกด้านสาธารณสุข น้ำดื่มบริการ ถือเป็นการเติมเต็มในส่วนที่พี่ตูนไม่ได้วิ่งผ่าน ถือเป็นการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปลูกฝังคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะแก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อนำรายได้สมทบทุนตามโครงการก้าวคนละก้าวของ “พี่ตูน บอดี้สแลม” ช่วยเหลือ 11 โรงพยาบาลต่อไป

18 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: